Få tilgang

For kun 100 kroner vil du få ubegrenset tilgang til nettsiden i 3 måneder. I løpet av abonnementsperioden kan du laste ned så mange programmer som du vil på hvilken som helst type problem. Programmene er kun for personlig bruk. Abonnementet ditt vil ikke automatisk fornyes etter måneder. Du vil en uke i forkant bli spurt om du ønsker å fortsette abonnementet.

Det er også en helårsabonnement  tilgjengelig. For 199 kr vil du få tilgang til alt materiale som er tilgjengelig i 365 dager. Dette gir deg ubegrenset tilgang og inkluderer alt materiale som blir lagt ut på nettsiden.

12 moths
Full tilgang - 12 mnd
Du får full tilgang til øvelsene i 12 mnd.
kr 199
3 moths 1
Full tilgang - 3 mnd
Du får full tilgang til øvelsene i 3 mnd.
kr 100