Overarmsbrudd

Fysioterapi etter overarmsbrudd spiller en viktig rolle i rehabiliteringsprosessen. Overarmsbrudd kan oppstå som følge av en rekke årsaker, inkludert fall, idrettsrelaterte skader og trafikkulykker. Fysioterapi kan hjelpe pasienter med å gjenopprette funksjonen i armen og redusere smerte og stivhet.

Etter et overarmsbrudd vil fysioterapi ofte fokusere på å gjenopprette bevegelsen i skulderen, albuen og håndleddet. Dette kan omfatte en rekke øvelser for å øke bevegelsesområdet og styrke musklene i armen. Øvelsene kan tilpasses individuelt, avhengig av pasientens alder, nivå av funksjonshemming og graden av skaden.

Fysioterapi kan også omfatte bruk av manuell terapi for å lindre smerte og stivhet. Dette kan inkludere massasje, leddmobilisering og muskelstimulering. I tillegg kan pasienter lære teknikker for å forbedre kroppsholdningen og redusere stress på skadet område.

Pasienter som har gjennomgått en overarmsbrudd kan også dra nytte av tilpasninger i daglige aktiviteter for å redusere belastningen på den skadede armen. Dette kan inkludere å lære nye måter å utføre oppgaver på, eller å bruke hjelpemidler som kan avlaste armen.

Målet med fysioterapi etter overarmsbrudd er å gjenopprette pasientens funksjon så raskt og effektivt som mulig, samtidig som smerte og ubehag reduseres. Det er viktig å arbeide med en kvalifisert fysioterapeut for å få en individuell behandlingsplan som er tilpasset pasientens behov.