Labrumskade (SLAP-lesjon)

SLAP-lesjon (forkortelse for engelsk Superior Labrum Anterior to Posterior) er en skade på den øvre delen av bruskkanten i skulderen, hvor senen til biceps fester seg. En skade i labrum kan føre til smerte, redusert bevegelighet og stabilitet i skulderen. Labrumskader kan oppstå som et resultat av overbelastning, skade eller degenerasjon over tid. Det sees ofte som en følgetilstand etter skulderinstabilitet eller skulderluksasjon.

Typiske symptomer på SLAP-lesjon er smerter i øvre/bakre delen av skulderen, en følelse av instabilitet, glipping eller klikking i leddet.

Diagnosen kan som regel bekreftes radiologisk ved hjelp av MR eller ultralyddiagnostikk. 

Behandling

Behandlingen avhenger av alvorlighetsgraden av skaden. Det er anbefalt med konservativ behandling 3-6 måneder hos en fysioterapeut. Dersom dette ikke gir gode resultater bør operasjon vurderes. 

Rehabilitering

Etter en operasjon er det svært viktig å trene bevegelighet, samspill mellom muskulatur, kontroll av skuldermuskulatur og styrke. Rehabiliteringsperioden er typisk 6 måneder eller mer. Dersom du skal returnere til idrett vil rehabiliteringsperioden være i gjennomsnitt 11-13 måneder.