Frossen skulder

Frossen skulder (adhesiv kapsulitt) er en kronisk og smertefull betennelsestilstand som rammer leddkapselen som omkranser skulderleddet. Den kan oppstå akutt eller komme snikende over en lengre periode. Det er ofte uklart hva som er årsaken til at tilstanden utvikles. Symptomer som kraftig nedsatt bevegelse, nattsmerter og smerter ved bevegelse er vanlige.

Tilstanden deles gjerne opp i tre ulike faser:

  • Fase 1 er smertestadiet med gradvis økende smerter med varighet i alt fra 3-9 måneder.
  • Fase 2 er adhesjonsstadiet (stivhetsstadiet) med økende stivhet og nedgang i smerter med varighet i alt fra 4-6 måneder.
  • Fase 3, er tilhelingsstadiet med lite smerter og gradvis mindre stivhet og varer i alt fra 1-3 måneder. Det er viktig å poengtere at det er store individuelle forskjeller når det gjelder utviklingen av tilstanden.

Behandling

Behandling for frozen shoulder (stiv skulder) vil avhenge av alvorlighetsgraden av tilstanden. For milde tilfeller kan konservativ behandling, inkludert fysioterapi og smertestillende medisiner, være tilstrekkelig. Fysioterapi vil inkludere øvelser for å øke bevegeligheten i skulderen, samt styrke musklene og gjenopprette normal bevegelse.
I mer alvorlige tilfeller kan injeksjoner med kortikosteroider være aktuelt for å redusere betennelse og smerte. I de mest alvorlige tilfellene kan kirurgi bli vurdert, men dette er sjeldent nødvendig.
En fysioterapeut kan få stilt en diagnose og legge opp en behandlingsplan. Det er også viktig å følge oppsatt behandlingsplan for å sikre en vellykket rehabilitering og gjenoppretting.

Rehabilitering

Rehabilitering for frozen shoulder vil inkludere fysioterapi for å øke bevegeligheten i skulderen, samt styrke musklene og gjenopprette normal bevegelse. Fysioterapibehandlingen vil også inkludere manuell terapi, der en fysioterapeut vil bevege skulderen for å øke bevegeligheten og redusere stivhet. Behandlingen vil også inkludere øvelser for å forbedre holdningen og forebygge fremtidige skader.
Det er viktig å følge oppsatt behandlingsplan tett oppsatt av lysioterapeuten for å sikre en vellykket rehabilitering. Rehabilitering etter frozen shoulder kan ta noen uker til flere måneder, avhengig av alvorlighetsgraden av tilstanden.