Brudd

Et brudd, eller benbrudd, oppstår når et bein i kroppen brytes eller splintres som følge av en skade eller belastning. Brudd kan variere i alvorlighetsgrad, fra enkle sprekker til fullstendig brudd med skade på flere bein.

Fysioterapi spiller en viktig rolle i rehabilitering etter et brudd. Fysioterapeuter kan bidra til å lindre smerter og stivhet, samt gjenopprette bevegelighet og funksjon i det skadede området.

Fysioterapi etter et brudd kan inneholde ulike behandlingsmetoder, avhengig av type og alvorlighetsgrad av bruddet. Dette kan inkludere øvelser for å styrke muskler rundt bruddet, utvikling av fleksibilitet og bevegelighet, og teknikker for å gjenopprette balanse og koordinasjon.

En fysioterapeut vil også vurdere om det er behov for å bruke hjelpemidler, som krykker eller en gipsstøtte, for å beskytte og støtte det skadede området under rehabiliteringsprosessen.

Fysioterapi kan også hjelpe til med å forebygge komplikasjoner etter et brudd, som muskelatrofi og tap av beinmasse, som kan oppstå som følge av inaktivitet og immobilisering.

I tillegg til å bidra til å gjenopprette funksjon i det skadede området, kan fysioteraputen også hjelpe til med å redusere smerter og øke livskvaliteten etter et brudd